Sustainable Finance

Sustainability staat niet langer alleen op de communicatieagenda van bedrijven. Gedreven door de behoeften van klanten, wettelijke vereisten en een verhoogde waardering van de risico’s, heeft het onderwerp meer aandacht gekregen in de financiële sector. Bovendien wordt de roep van de maatschappij aan de financiële sector om bij te dragen aan een duurzame toekomst steeds krachtiger. Banken, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders, private equity en andere marktspelers worden gezien als instrumenteel voor het financieren en realiseren van de transformatie naar een duurzame economie.

De Europese Commissie heeft een actieplan voor duurzame financiering opgesteld, gericht op een groenere en schonere economie, waarmee zij zich commiteerd aan het klimaatakkoord van Parijs en de TCFD-aanbevelingen. Wij voorzien dat zowel de omvang als impact van de wettelijke vereisten inzake Sustainable Finance toenemen naarmate marktdeelnemers de uitdaging tegemoet treden. 

Wij geloven dat duurzaamheid niet alleen een wettelijke vereiste is, maar dat het implementeren van duurzaamheid ook een kans voor u is om impact te hebben op uw omgeving. Bovendien zijn we van mening dat de integratie van duurzaamheidsrisico’s uw risicobeheer zal verbeteren.

Wij kunnen u helpen bij het aanpakken van de vele uitdagingen waarmee marktdeelnemers worden geconfronteerd, waaronder:

 • Hoe kunt u uw strategische duurzaamheidsprioriteiten afstemmen op uw strategische projectenportfolio?
 • Hoe kunt u de korte regulatory tijdlijnen realiseren en tegelijkertijd uw initiatieven afstemmen op uw strategische prioriteiten?
 • Hoe kunt u effectief omgaan met de vele door duurzaamheid gedreven veranderingsinitiatieven en uw duurzaamheidscapaciteiten versterken terwijl u beperkte middelen beschikbaar heeft?
 • Hoe kunt u de complexe afhankelijkheden identificeren en beheren, wanneer de implementatie van duurzaamheidsvereisten zowel de BAU-activiteiten als de reeds bestaande veranderingsinitiatieven beïnvloedt?
 • Hoe kunt u de meest geschikte aanpak voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s identificeren terwijl u wordt geconfronteerd met de beperkte beschikbaarheid van data?

Wij hebben een passie voor duurzaamheid. Daarom zetten wij onze ervaring en expertise in  om een ​​positieve impact te hebben en bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Ontwikkelingen binnen Sustainable Finance Regulations

Wij geloven dat Sustainable Finance een van de belangrijkste ontwikkelingen is binnen de (regulatory context van) de financiële sector. Het is ook nog een van de minder bekende ontwikkelingen, maar daar zal naar verwachting zeer binnenkort verandering in komen.

De laatste jaren is er een grote toename geweest in de ontwikkeling van nieuwe regelgeving op het gebied van duurzame financiering, afkomstig van de Europese Unie en de Europese Commissie. Ook heeft de Europese Unie een actieplan voor duurzame groei ontwikkeld. Naast deze ontwikkelingen hebben de Verenigde Naties het momentum van hun programma rond duurzame financiering (UNEPFI) kunnen vergroten, waarbij zeer gerenommeerde financiële instellingen van over de hele wereld betrokken zijn. Dit initiatief bouwt voort op de Sustainable Development Goals en geeft verder invulling aan de Principles for Responsible Banking / Investments / Insurance. Sustainable Finance staat ook hoog op de prioriteitenlijst van DNB en zij zullen klimaatgerelateerde risico’s integreren in het toezicht en de bewaking van financiële stabiliteit.

Op dit moment worden er regels ingevoerd met betrekking tot financiële toelichtingen, kaders voor KPI’s en boekhoudnormen, een taxonomie van economische activiteiten en een reeks scenarioanalyses die de impact van klimaatrisico’s op de financiële soliditeit van financiële instellingen onderzoeken. Een complicatie is dat met deze regelgeving deadlines gepaard gaan – soms in de nabije toekomst – terwijl veel van de onderliggende details nog niet definitief zijn, waardoor de financiële sector weinig tijd heeft om zich voor te bereiden en te implementeren. 

De regelgevende en toezichthoudende initiatieven zijn erop gericht dat klimaatrisico een volwaardige nieuwe risicocategorie wordt in de algehele bedrijfsvoering van financiële instellingen. Om die reden is de impact van deze nieuwe regelgeving op de financiële dienstverlening zeer groot.

Wij kunnen u ondersteunen bij het beantwoorden van vragen als:

 • Wat houdt de nieuwe wet- en regelgeving in en welke secties van die regelgeving zijn op ons van toepassing?
 • Welke ambities hebben wij op dit gebied? Willen we enkel voldoen aan de minimale vereisten, willen we in het midden van de markt zitten, of willen we in de positie van early adopter en leiderschap komen door veel verder te kijken dan de minimale vereisten? 
 • Wat is de impact op onze organisatie? In welke mate hebben we de kennis over deze wet- en regelgeving binnenshuis en beschikken we over de juiste data, processen en systemen?
 • Hoe kunnen we de verplichte veranderingen van Sustainable Finance optimaal organiseren?
 • Hoe kunnen we deze wet- en regelgeving gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe zakelijke kansen? 

De afgelopen jaren hebben financiële instellingen beleid ontwikkeld en geïmplementeerd om het risico te verminderen dat wordt veroorzaakt door ongunstige ecologische en sociale (duurzaamheids) ontwikkelingen. Hoewel de primaire focus van die maatregelen beperkt was tot reputatierisico’s (waardoor bepaalde klanten of bedrijven werden uitgesloten), bieden veel huidige beleidsmaatregelen een basaal kader om duurzaamheidsrisico’s te identificeren en te beheren. In veel gevallen zijn het risicobeleid en de bijbehorende maatregelen nog niet geïntegreerd in de primaire risico- en prijsmodellen en -processen. Het ontbreken van consistente en objectief meetbare indicatoren wordt beschouwd als het belangrijkste obstakel voor integratie. Naast het ontbreken van maatstaven, verschilt de mate waarin dergelijke maatstaven relevant zijn per sector, wat een extra uitdaging vormt bij het ontwerpen en implementeren van een raamwerk dat is geïntegreerd in de primaire risico- en prijsprocessen.

Wij geloven dat een effectieve integratie van duurzaamheidsrisico’s u zal helpen, naast het voldoen aan wet- en regelgeving, om zakelijke voordelen te behalen door:

 • Verbeterde veerkracht: Door duurzaamheid als risicocategorie op te nemen, kunt u beter anticiperen op opkomende (duurzaamheids) risico’s
 • Concurrentievoordeel: investeerders die goed presteren op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, zijn goed gepositioneerd om hun producten en diensten aan te passen aan veranderende sociale en ecologische verwachtingen en eisen.

Hoewel de voordelen en behoeften voor integratie van duurzaamheidsrisico’s algemeen worden erkend, worstelen marktdeelnemers met het vinden van de juiste aanpak en middelen om dit effectief te doen.

Wij kunnen u helpen bij het opzetten of versterken van uw duurzaamheidsrisicokader waarmee u de volgende vragen kunt beantwoorden:

Wij geloven dat een dergelijk raamwerk u zal helpen controle te hebben over uw initiatieven voor integratie van duurzaamheidsrisico’s, terwijl u tegelijkertijd de kritieke elementen van elk van de bouwstenen van de risicomanagementcyclus kunt identificeren.

In de analysefase wordt het kader voor duurzaamheidsmanagement in de praktijk gebracht, wat leidt tot resultaten die relevant zijn voor de besluitvorming. De analyse van materiële blootstellingen aan duurzaamheidsrisico’s omvat doorgaans factoren die verband houden met milieuontwikkelingen (zoals klimaatverandering, biodiversiteit en schaarste van hulpbronnen), maatschappelijke ontwikkelingen (zoals mensenrechten, diversiteit en productverantwoordelijkheid) of governance elementen (zoals zakelijke integriteit, fiscale praktijken of transparantie en verantwoording). Sommige factoren zijn doorgaans al meegenomen in de risicoprocessen, andere zijn relatief nieuw en niet altijd direct beschikbaar. Bovendien zijn veel van deze factoren moeilijk te kwantificeren en objectief vast te leggen.

Na de identificatie van de relevante duurzaamheidsfactoren, omvat de volgende stap in de analyse de beoordeling van de blootstelling van uw klantenportefeuille aan die factoren, door deze factoren te relateren aan de value drivers van uw klant. Op portefeuilleniveau kunnen scenario-analyse en stresstests worden gebruikt om de impact van ongunstige duurzaamheidsgebeurtenissen te kwantificeren.

Wij begrijpen dat een dergelijke analyse gemakkelijker gezegd dan gedaan is, aangezien een groot deel van de vereiste data niet makkelijk en objectief beschikbaar is. Bovendien leveren de traditionele top-downbenaderingen van stresstests en scenarioanalyse niet altijd de inzichten op die nodig zijn.

Wij kunnen u helpen een gestructureerde aanpak te vinden om deze uitdagingen aan te pakken. Door onze diepgaande kennis en begrip van de relevante risicoprocessen te combineren met de relevante markt- en regelgevingsontwikkelingen, kunnen wij u een passende aanpak bieden waarmee u de voordelen van integratie van duurzaamheidsrisico’s kunt realiseren.

Market themes

Regulatory Change

We provide strong coordination and effective change management for increasingly complex regulatory requirements.

Read more

Data Management

We help build auditable-repeatable processes to streamline the Data Management process.

Read more

Finance & Risk Data Engine

We help you get in control of the flow of your data – from the source to the product.

Read more

Scaled Agile in Regulatory Context

We help organizations become both stable and dynamic. Nowhere is this stability more important than in the regulatory context.

Read more

Sustainable Finance

We help financial institutions to implement sustainability regulations and integrate sustainability and climate risk.

Read more

Corporate Governance (3LOD)

We assist in arranging the risk function in an end-to-end manner.

Read more

Draag bij aan een duurzame samenleving.

Vraag Iris Wuisman of Bas Beerkens in een videogesprek hoe u kunt beginnen.

Plan een gesprek
Of contact ons
Iris Wuisman Partner
Bas Beerkens Consultant