Onze klanten

ACE werkt aan regulatory change in financiële instellingen zoals:

  • Banken
  • Verzekeraars
  • Asset Managers
  • Pensioenfondsen
  • Regelgevende autoriteiten en toezichthouders

Elke organisatie heeft een eigen karakter. ACE past zich vanzelfsprekend aan aan de cultuur en persoonlijkheden waarmee ze werken. Regulatory change komt echter altijd met een aantal vergelijkbare uitdagingen:

  • De CRO heeft een duidelijk beeld van de progressie van regulatory programma’s nodig;
  • De CFO heeft consistente en betrouwbare datafeeds, inclusief vanuit de risicofunctie, nodig om te rapporteren aan toezichthouders en andere stakeholders;
  • De CIO heeft duidelijke definities van data en regelmatige dataleveringen nodig om Finance en Risk van betrouwbare data te voorzien;
  • Alle activiteiten vereisen coördinatie tussen de verschillende gebieden omdat de een niet succesvol kan zijn zonder de ander;
  • De regulatory context vereist kennis van zowel de betreffende zakelijke activiteiten als ook de laatste wet- en regelgeving.

Continu veranderende wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving waar financiële instellingen zich aan moeten houden, is de afgelopen jaren sterk veranderd. Financiële instellingen staan ​​onder toenemende druk als gevolg van veranderingen in financiële wet- en regelgeving. Deze druk is in verschillende trends waar te nemen.

Ten eerste is er een sterke maatschappelijke drijfveer om de ongewenste effecten van de financiële sector te beperken. Dit heeft geresulteerd in strengere normen voor risico’s en strengere kapitaalvereisten in vergelijking met de parameters van de financiële sector van voor de crisis. Bovendien is het aantal (soms tegenstrijdige) regels en voorschriften aanzienlijk toegenomen.

Ten tweede zijn er aanzienlijke veranderingen waar te nemen in de manier waarop regelgevende instanties maatschappelijke druk vertalen in wet- en regelgeving wanneer we de situatie vóór en na de crisis vergelijken. Nationale en Europese wetgevers hebben specifieke, concrete en gedetailleerde eisen ingevoerd waaraan bijna alle bedrijfsonderdelen, met name in de financiële sector, moeten voldoen. Dergelijke vereisten hebben directe, belangrijke en breed toepasbare implicaties voor bedrijfsmodellen, strategieën en activiteiten.

Ten slotte zijn toezichthouders minder begripvol en geduldig als het gaat om de operationele en strategische impacts die inherent zijn aan veranderende wet- en regelgeving dan voor de crisis. Dit komt mede doordat toezichthouders zelf onder meer politieke en maatschappelijke druk staan ​​om de stabiliteit van de financiële sector te waarborgen.

ACE Company kan uw organisatie helpen regulatory change door te voeren, niet alleen door te navigeren in de strikte en steeds veranderende wet- en regelgeving, maar ook door te identificeren hoe u kunt profiteren van de strategische kansen die er inherent aan zijn.

Grip krijgen op regulatory change 

De uitdagingen van regulatory change stellen fundamentele eisen aan uw organisatie, mensen, processen, data en IT. Het is noodzakelijk om de capaciteiten van mensen en instrumenten op de meest efficiënte en effectieve manier te organiseren en te mobiliseren om aan de wetgeving te voldoen.

Hierop aansluitend zijn wij van mening dat deze wetgeving en de implementatie daarvan strategische kansen biedt. Door de toepassing van op principes gebaseerde wetgeving kunt u zich immers onderscheiden van de concurrentie. Bovendien zal door een daadkrachtige orkestratie uitvoerende mankracht en managementaandacht worden vrijgemaakt, die vervolgens gefocust kunnen worden op de kansen die worden gecreëerd door veranderingen in wet- en regelgeving. Inzicht in en kennis van deze kansen is echter essentieel om hun potentieel – een van onze expertisegebieden – ten volle te benutten.

Wilt u meer weten?