Data Management

Hoe betrouwbaar is uw data?

Is uw data betrouwbaar genoeg om data-driven beslissingen te nemen? Kunt u dit bewijzen aan de toezichthouder?

Risicomanagement vereist dat een complexe set processen en data binnen een beperkt tijdsframe beschikbaar zijn. Data Management zou stakeholders in organisaties moeten helpen de complexiteit van het hele ecosysteem aan te pakken en het mogelijk maken om louter bezig te zijn met datgene dat stakeholders op dat moment nodig hebben. Veelal stroomt data door het ecosysteem door middel van Excel sheets en e-mail, welke beide lastig te traceren kunnen zijn. Dit kan problemen met betrekking tot governance geven, maar bovenal versterkt dit een gebrek aan auditability. Het is niet alleen moeilijk om hetzelfde proces iedere reporting cyclus te herhalen, maar ook nagenoeg onmogelijk om het exacte proces dat op een gegeven moment in het verleden gebruikt is, te reproduceren.

De meest efficiënte manier om de complexiteit van Data Management te stroomlijnen is een auditable en herhaalbaar proces te bouwen rondom wie-doet-wat-wanneer. Dit mag dan wel als een simpel concept klinken, maar mist vaak in de meeste organisatorische processen. Dit concept zorgt voor vertrouwen in de rapporten die gemaakt worden en het geeft bestuurders de mogelijkheid om de expertise uit de rapporten in te zetten in het maken van strategische keuzes. Daarnaast biedt het stakeholders transparante informatie rondom risicomanagement, als ook duidelijke informatie rondom strategische managementbeslissingen.

Gebaseerd op het DAMA Book of Knowledge, helpt ACE u:

  • Het ontwikkelingsniveau van uw Data Management te beoordelen;
  • De kritieke gebieden te identificeren;
  • Structurele verbeteringen te organiseren en plannen;
  • Uw teams te mobiliseren en door de veranderingen heen te leiden.

Data Regulations

De naleving van nieuwe data privacywetgeving (bijv. GDPR, PSDII) en andere regelgeving zoals BCBS #239 resulteert in een complex privacylandschap, waarin organisaties hun business as usual moeten voortzetten. De uitdagingen bij de implementatie van privacyregelgeving zijn onder meer een correct data bewaarbeleid, data verwijderingsbeleid en transparantie van de gegevens van klanten. Dit resulteert in fundamentele veranderingen in databeheer, beleid en kaders voor gegevensverwerking.

Het vinden van een balans tussen het naleven van de huidige regelgeving en het identificeren, beoordelen en implementeren van nieuwe regelgeving is een uitdaging. Dit vereist dat organisaties beschikken over solide datamanagementcapaciteiten om op een duurzame manier om te gaan met veranderingen in regelgeving.

ACE biedt ondersteuning bij de implementatie van duurzame (technische) oplossingen om toekomstige wijzigingen in privacyregelgeving te identificeren, beoordelen en implementeren. ACE faciliteert het opstellen van roadmaps om alle stakeholders op één lijn te brengen, effectieve mijlpalen te creëren en programmabeheer te ondersteunen.

ACE ondersteunt bij het opzetten van een data office om te voldoen aan nieuwe privacywetgeving en helpt bij het creëren van een duurzame databeheerstructuur, dataverzameling en het ontwerp van nieuwe rollen en verantwoordelijkheden in de data afdelingen.

Market themes

Regulatory Change

We provide strong coordination and effective change management for increasingly complex regulatory requirements.

Read more

Data Management

We help build auditable-repeatable processes to streamline the Data Management process.

Read more

Finance & Risk Data Engine

We help you get in control of the flow of your data – from the source to the product.

Read more

Scaled Agile in Regulatory Context

We help organizations become both stable and dynamic. Nowhere is this stability more important than in the regulatory context.

Read more

Sustainable Finance

We help financial institutions to implement sustainability regulations and integrate sustainability and climate risk.

Read more

Corporate Governance (3LOD)

We assist in arranging the risk function in an end-to-end manner.

Read more

Maak keuzes gebaseerd op robuuste en betrouwbare data.

Vraag Vincent Pit hoe u dit mogelijk maakt.

Plan een gesprek
Of contact ons
Vincent Pit Director