Data Management

Hoe betrouwbaar is uw data?

Is uw data betrouwbaar genoeg om data-driven beslissingen te nemen? Kunt u dit bewijzen aan de toezichthouder?

Risicomanagement vereist dat een complexe set processen en data binnen een beperkt tijdsframe beschikbaar zijn. Data Management zou stakeholders in organisaties moeten helpen de complexiteit van het hele ecosysteem aan te pakken en het mogelijk maken om louter bezig te zijn met datgene dat stakeholders op dat moment nodig hebben. Veelal stroomt data door het ecosysteem door middel van Excel sheets en e-mail, welke beide lastig te traceren kunnen zijn. Dit kan problemen met betrekking tot governance geven, maar bovenal versterkt dit een gebrek aan auditability. Het is niet alleen moeilijk om hetzelfde proces iedere reporting cyclus te herhalen, maar ook nagenoeg onmogelijk om het exacte proces dat op een gegeven moment in het verleden gebruikt is, te reproduceren.

De meest efficiënte manier om de complexiteit van Data Management te stroomlijnen is een auditable en herhaalbaar proces te bouwen rondom wie-doet-wat-wanneer. Dit mag dan wel als een simpel concept klinken, maar mist vaak in de meeste organisatorische processen. Dit concept zorgt voor vertrouwen in de rapporten die gemaakt worden en het geeft bestuurders de mogelijkheid om de expertise uit de rapporten in te zetten in het maken van strategische keuzes. Daarnaast biedt het stakeholders transparante informatie rondom risicomanagement, als ook duidelijke informatie rondom strategische managementbeslissingen.

Gebaseerd op het DAMA Book of Knowledge, helpt ACE u:

  • Het ontwikkelingsniveau van uw Data Management te beoordelen;
  • De kritieke gebieden te identificeren;
  • Structurele verbeteringen te organiseren en plannen;
  • Uw teams te mobiliseren en door de veranderingen heen te leiden.

Data Regulations

De naleving van nieuwe data privacywetgeving (bijv. GDPR, PSDII) en andere regelgeving zoals BCBS #239 resulteert in een complex privacylandschap, waarin organisaties hun business as usual moeten voortzetten. De uitdagingen bij de implementatie van privacyregelgeving zijn onder meer een correct data bewaarbeleid, data verwijderingsbeleid en transparantie van de gegevens van klanten. Dit resulteert in fundamentele veranderingen in databeheer, beleid en kaders voor gegevensverwerking.

Het vinden van een balans tussen het naleven van de huidige regelgeving en het identificeren, beoordelen en implementeren van nieuwe regelgeving is een uitdaging. Dit vereist dat organisaties beschikken over solide datamanagementcapaciteiten om op een duurzame manier om te gaan met veranderingen in regelgeving.

ACE biedt ondersteuning bij de implementatie van duurzame (technische) oplossingen om toekomstige wijzigingen in privacyregelgeving te identificeren, beoordelen en implementeren. ACE faciliteert het opstellen van roadmaps om alle stakeholders op één lijn te brengen, effectieve mijlpalen te creëren en programmabeheer te ondersteunen.

ACE ondersteunt bij het opzetten van een data office om te voldoen aan nieuwe privacywetgeving en helpt bij het creëren van een duurzame databeheerstructuur, dataverzameling en het ontwerp van nieuwe rollen en verantwoordelijkheden in de data afdelingen.

Thema's

Ontdek de andere thema’s waarin we u kunnen ondersteunen:

Regulatory Change

Wij bieden sterke regievoering over implementatie en change voor steeds complexere wettelijke vereisten.

Lees meer

Finance & Risk Data Engine

Wij brengen u in controle over uw datastromen – van de bron tot het product.

Lees meer

Scaled Agile in de Regulatory Context

Wij leren organisaties zowel voorspelbaar als dynamisch te zijn. Nergens is die voorspelbaarheid zo belangrijk als in de regulatory context.

Lees meer

Sustainable Finance

Wij helpen financiële instellingen met de implementatie van duurzaamheidswetgeving en het integreren van duurzaamheidsrisico’s.

Lees meer

Corporate Governance (3LOD)

Wij helpen bij het opzetten en stroomlijnen van de risicofunctie.

Lees meer

Maak keuzes gebaseerd op robuuste en betrouwbare data.

Vraag Vincent Pit of Lolke Reinstra hoe u dit mogelijk maakt.

Plan een gesprek
Of contact ons
Vincent Pit Director
Lolke Reinstra Consultant