Corporate Governance (3LoD)

De European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) heeft de basis gelegd voor het 3 lines of defense model dat tot op heden wordt gebruikt om een ​​risicofunctie te creëren die goed bestuur en risicotoezicht bevordert. Echter, omdat het moeilijk is om een ​​adequate risicofunctie te creëren, kan het de drie verdedigingslinies aan effectief overzicht ontbreken. Dit kan komen door een verkeerde afstemming en een onvolledig zicht op de rollen en verantwoordelijkheden binnen de risicofunctie.

Hoe kan de corporate governance effectiever worden georganiseerd? Gewoonlijk zijn de verschillende verdedigingslinies georganiseerd in kolommen waarin elke verdedigingslinie efficiënt werkt in hun eigen silo. Om de corporate governance als geheel te verbeteren, dient de risicofunctie end-to-end te worden ingericht, waarbij de processen, rollen en verantwoordelijkheden, overdrachtsmomenten en governance formeel op elkaar zijn afgestemd.

In de toekomst van corporate governance moet dit in de organisatie worden verankerd om een ​​effectieve risicofunctie te waarborgen en capaciteiten te creëren die alle relevante risicotypes kunnen identificeren, beoordelen en verwerken. Dit omvat het regulatory risico van bestaande en nieuwe regelgeving en de implementatie van tools om dit te automatiseren, zodat menselijke fouten uit het proces gehaald kunnen worden en eventuele verliezen kleiner uit zullen vallen.

Thema's

Ontdek de andere thema’s waarin we u kunnen ondersteunen:

Regulatory Change

Wij bieden sterke regievoering over implementatie en change voor steeds complexere wettelijke vereisten.

Lees meer

Data Management

Wij helpen bouwen aan een herhaalbaar en auditable proces om uw Data Management te stroomlijnen.

Lees meer

Finance & Risk Data Engine

Wij brengen u in controle over uw datastromen – van de bron tot het product.

Lees meer

Scaled Agile in de Regulatory Context

Wij leren organisaties zowel voorspelbaar als dynamisch te zijn. Nergens is die voorspelbaarheid zo belangrijk als in de regulatory context.

Lees meer

Sustainable Finance

Wij helpen financiële instellingen met de implementatie van duurzaamheidswetgeving en het integreren van duurzaamheidsrisico’s.

Lees meer

Wilt u uw governance versterken?

Praat in een videogesprek met Geert Waardenburg of Lolke Reinstra over welke stappen u op weg helpen.

Plan een videogesprek
Of contact ons
Geert Waardenburg Partner
Lolke Reinstra Consultant