Corporate Governance (3LoD)

De European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) heeft de basis gelegd voor het 3 lines of defense model dat tot op heden wordt gebruikt om een ​​risicofunctie te creëren die goed bestuur en risicotoezicht bevordert. Echter, omdat het moeilijk is om een ​​adequate risicofunctie te creëren, kan het de drie verdedigingslinies aan effectief overzicht ontbreken. Dit kan komen door een verkeerde afstemming en een onvolledig zicht op de rollen en verantwoordelijkheden binnen de risicofunctie.

Hoe kan de corporate governance effectiever worden georganiseerd? Gewoonlijk zijn de verschillende verdedigingslinies georganiseerd in kolommen waarin elke verdedigingslinie efficiënt werkt in hun eigen silo. Om de corporate governance als geheel te verbeteren, dient de risicofunctie end-to-end te worden ingericht, waarbij de processen, rollen en verantwoordelijkheden, overdrachtsmomenten en governance formeel op elkaar zijn afgestemd.

In de toekomst van corporate governance moet dit in de organisatie worden verankerd om een ​​effectieve risicofunctie te waarborgen en capaciteiten te creëren die alle relevante risicotypes kunnen identificeren, beoordelen en verwerken. Dit omvat het regulatory risico van bestaande en nieuwe regelgeving en de implementatie van tools om dit te automatiseren, zodat menselijke fouten uit het proces gehaald kunnen worden en eventuele verliezen kleiner uit zullen vallen.

Market themes

Regulatory Change

We provide strong coordination and effective change management for increasingly complex regulatory requirements.

Read more

Data Management

We help build auditable-repeatable processes to streamline the Data Management process.

Read more

Finance & Risk Data Engine

We help you get in control of the flow of your data – from the source to the product.

Read more

Scaled Agile in Regulatory Context

We help organizations become both stable and dynamic. Nowhere is this stability more important than in the regulatory context.

Read more

Sustainable Finance

We help financial institutions to implement sustainability regulations and integrate sustainability and climate risk.

Read more

Corporate Governance (3LOD)

We assist in arranging the risk function in an end-to-end manner.

Read more

Wilt u uw governance versterken?

Praat in een videogesprek met Geert Waardenburg of Steven ten Hoff over welke stappen u op weg helpen.

Plan een videogesprek
Of contact ons
Geert Waardenburg Partner
Steven ten Hoff Senior Consultant