DORA: Het is tijd om nu te handelen

Maak gebruik van slimme technologie om implementatie te versnellen

In de snel veranderende digitale wereld is het voor financiële instellingen van essentieel belang om de veiligheid en veerkracht van hun digitale operaties te waarborgen. De Digital Operational Resilience Act (DORA) helpt om deze doelen te bereiken, door eisen te stellen aan de manier waarop organisaties ICT-risico’s beheren, inclusief cyberveiligheid, dataherstel en operationele weerbaarheid.

De implementatie van DORA is echter uitdagend. Financiële instellingen moeten hun systemen en processen grondig evalueren, tekortkomingen in hun digitale veerkracht identificeren en indien nodig verbeteringen doorvoeren. Dit vereist niet alleen technische aanpassingen, maar ook een cultuurverandering waarbij de gehele organisatie betrokken is bij het bevorderen van digitale veiligheid.

Het is tijd om te handelen. Begin nu met de voorbereiding op DORA om niet alleen aan de wettelijke vereisten te voldoen, maar ook om uw organisatie sterker en meer veerkrachtig te maken. De weg vooruit is uitdagend, maar de voordelen van een robuuste digitale operatie zijn onmiskenbaar. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan.

Als ACE zijn wij volledig gericht op het structureren, regisseren en implementeren van nieuwe wet- en regelgeving in de financiële sector. Kern is onze bewezen aanpak voor het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving, waarbij wij onderscheiden 3 belangrijke fasen onderscheiden:

  • GAP assessment – met behulp van slimme technologie bepalen van de GAPs op het gebied van beleid en overige DORA vereisten en deze vertalen in een realistisch implementatieplan .
  • Implementatie – uitvoer van implementatieplan met als doel het mitigeren van de vastgestelde Gap’s en het integreren & borgen van de DORA vereisten in de organisatie inclusief de  bijbehorende gedragsverandering.
  • Readiness assessment – met behulp van slimme technologie bepalen in hoeverre de organisatie compliant is met de DORA wetgeving en de bijbehorende RTS-en.

De analyse en implementatie wordt ondersteund door onze eigen slimme technologie aangevuld met elementen die zorgen voor een duurzame, efficiënte en effectieve implementatie van DORA. Ontdek hoe ACE jouw DORA-uitdagingen kan omzetten in groeimogelijkheden. Leer meer over onze aanpak door contact op te nemen met Erwin Jacobs.

Terug naar DORA: Het is tijd om nu te handelen