SFDR

Welkom. Door deze vragenlijst te doorlopen kunt u inzicht krijgen in hoeverre uw pensioenfonds voorbereid is op de vereisten onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) level 1.

Deze vragenlijst dient enkel als instrument om te laten zien aan welke vereisten van de SFDR u mogelijk reeds invulling heeft gegeven en op welke vlakken waarschijnlijk aanvullingen vereist zijn.

Meer weten?

Neem contact op met Rudy van der Linden

Plan een gesprek
Or contact us
Rudy van der Linden Director